Наукова діяльність

nauka

  Наукова діяльність станції знайшла відображення у низці важливих розробок. До них належать “Рекомендації щодо закультивування дубових зрубів на базі комплексної механізації, хімізації та технології коридорного способу догляду за молодняками дуба” (О.М.Орлов, Г.К.Орлова). Для здійснені цих робіт було сконструйовано механізм РКР-1,5 (рубщик коридорів роторний який серійно випускався Лубенським заводом “Лісмаш" (М.І.Малишкін). У межах селекційної тематики Вінницької дослідної станції розроблено “Наукові засади елітного насінництва дуба звичайного лісах Правобережжя України”. Відібрано генетичні резервати,плюсові насадження та дерева, розроблено оригінальний метод щеплень дуба “у мішок”, вперше в Україні створено архівні та клонові насінні плантації і на ї основі - перший в Україні селекційно-насінницький комплекс дуба на площі 100 га (В.І.Білоус). Науковцями дослідної станції були опрацьовані технології заліснення кам'янистих схилів Придністровського Поділля (О.Ф.Ольховський, І.П.Требуха).

Сучасні дослідження проводяться у розрізі виконання державних та госпдоговірних науково-дослідних тем, міжнародних проектів та грантів а також кандидатських та докторських дисертацій.