Вихідні документи

Результати досліджень науковців знайшли відображення у ряді нормативно-правових документів, настанов та рекомендацій:

 1. Лісовий Кодекс України (нова редакція)
 2. Рекомендації по вдосконаленню способів технологічних процесів лісовідновних рубок та доглядових рубань у дубово-ялинових культурах Поділля (Василевський О.Г., автореф. канд. дис., 2009, Харків) 
 3. “Положення з виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних порід в Україні” (Затверджено наказом Голови Державного комітету лісового господарства від 01. 07. 2010 р), Київ
 4. Рекомендації щодо узгодження галузевої нормативно-правової бази зі збереження і і невиснажливого використання генетичного різноманіття лісових порід (2010), Харків
 5. Настанови з виділення, збереження та відтворення цінного генетичного фонду лісових деревних порід (2010), Харків
 6. Правила рубок головного користування (Харків, 2009)
 7. Інструкція із проведення рубок формування та оздоровлення лісів (2010, Харків)
 8. Настанови з лісового насінництва (2-ге видання, доповнене і перероблене) (Харків-2014)
 9. Нові об’єкти збереження цінного генофонду та вивчення особливостей успадкування господарчо-цінних ознак лісових порід (Харків-2014)
 10. Перспективні генотипи і популяції деревних порід для створення високопродуктивних та стійких лісових насаджень і біоенергетичних плантацій (Харків-2014)
 11. Ділянки постійні лісонасінні основних лісотвірних порід  (технічні умови ТУ У А02.4 009940064 002 2017) (2017, Харків)

 

     НОРМАТИВНА БАЗА

     УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України"

     Лісовий Кодекс України

     Закон України про охорону навколишнього природного середовища

     Закон України Про мисливське господарство та полювання

     Закон України про Червону книгу України

     Концепція реформування та розвитку лісового господарства

     Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

     Правила поліпшення якісного складу лісів

     Правила рубок головного користування

     Правила пожежної безпеки в лісах України

     Санітарні правила в лісах України

     Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів

     Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок

     Программа "Ліси України"